IVL Till IVL's startsida
Uppgifterna är en del av resultaten från de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen. Materialet får användas fritt med angivande av källan. Det går att läsa mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats
Kontaktperson: datamanager@ivl.se
 

Årssammanställning av ozondata

År:1988Station:Vavihill
Stat Id:106Kommun nr:1214
Kommun:SvalövLän:Skåne län
Mät program:EMEPX-Koord:6214236
Y-Koord:1334440Medel µg/m³:57.7
Max dygns medel µg/m³:124.0Max tim medel µg/m³:163.4
Antal timmedel >120 µg/m³:135Antal timmedel >150 µg/m³:8
Antal timmedel >180 µg/m³:0Antal dagar med 8h medel > 120 µg/m³:13
AOT40 maj-juli 08-20 µg/m³·h:12626Antal värden:8175

Månadsstatistik

Grunddata(timvärden)

AOT40 (som µg/m³·h): Summa differens mellan timmedelvärden över 80 µg/m³(=40ppb) och 80 µg/m³ beräknat över den angivna perioden.

   

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 210 60, 100 31 Stockholm
Besök: Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm
Tel: 010-788 65 00
Box 53021, 400 14 Göteborg
Besök: Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg
Tel: 010-788 65 00